Neurológia pre prax 5/2015

Psychogenní neepileptické záchvaty

MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Psychogenní neepileptické záchvaty (PNES) jsou relativně častým onemocněním. Pacienti tvoří až pětinu nemocných s farmakorezistentními záchvaty. Vznikají na psychogenním podkladu mechanizmem somatoformní disociace za přítomnosti dalších faktorů. V jejich diferenciální diagnostice, zejména k odlišení od záchvatů epileptických, je stále zlatým standardem video-EEG monitorace a provokace typických záchvatů sugescí. Na základě opakovaných pozorování byly zjištěny některé typické záchvatové projevy PNES. Pacienti často trpí i jinými psychickými komorbiditami. Hlavní složkou léčby je psychoterapie, nicméně dlouhodobě kompenzovaná je pouze čtvrtina pacientů.

Kľúčové slová: psychogenní neepileptické záchvaty, video-EEG, provokační test, psychoterapie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Psychogenic nonepileptic seizures

Psychogenic nonepileptic seizures (PNES) are relatively common disease. These patients make up one-fifth of pharmacoresistant seizure patients. There are formed by the mechanism of psychogenic somatoform dissociation in the presence of other factors. In the differential diagnosis, in particular for distinguishing from epileptic seizures, it is video-EEG monitoring and seizure suggestive provocation as a gold standard. Based on repeated observations were identified some typical seizure manifestations. Patients often suffer from other psychiatric comorbidities. The main part of treatment is psychotherapy, however, only a quarter of patients is long-term compensated.

Keywords: psychogenic nonepileptic seizures, video-EEG, provocative testing, psychotherapy