Neurológia pre prax 6/2004

Psychofarmaká v liečbe cervikálneho vertebrogénneho algického syndrómu

MUDr. Iveta Lisá, CSc., doc. MUDr. Ján Benetin, PhD., prof. MUDr. Peter Kukumberg, PhD., MUDr. Peter Kalina, PhD.

Analýzou súboru pacientov hospitalizovaných s cervikálnym vertebrogénnym algickým syndrómom a liečených okrem štandardnej analgeticko-antiflogistickej liečby i psychofarmakami autori v predkladanej práci zhodnocujú indikačné spektrum, význam a úspešnosť tejto adjuvantnej liečby vertebrogénneho algického syndrómu. V diskusii rozoberajú možné mechanizmy účinku jednotlivých skupín psychofarmák u chronického vertebrogénneho algického syndromu ako i možnosť vedľajších účinkov.

Kľúčové slová: cervikálny algický vertebrogénny syndróm, psychiatrická komorbidita, psychofarmaka, antidepresíva.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť