Neurológia pre prax 2/2005

Psychiatrické aspekty epilepsie

doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc., MUDr. Erik Herman, MUDr. Michal Bajaček, MUDr. Pavel Doubek, MUDr. Ján Praško

Pro optimální kvalitu života nemocných s epilepsií je dobrá psychická kondice stejně významná, jako kompenzace vlastních epileptických záchvatů. V klinické praxi však zůstává tato mezioborová problematika dosud často nedoceněna. V naší práci se věnujeme následujícím základním třem okruhům psychiatrické problematiky u nemocných s epilepsií: diferenciální diagnostice záchvatů epileptických a neepileptických psychogenních, dále nejčastější psychiatrické komorbiditě u nemocných s epilepsií a možnostem léčby a nakonec ovlivněním psychiky nemocných s epilepsií vlastní antiepileptickou léčbou.

Kľúčové slová: epilepsie, psychiatrická komorbidita, neepileptické psychogenní záchvaty, antiepileptika, antidepresiva, antipsychotika.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť