Neurológia pre prax 2/2005

Prvá pomoc a konzervatívna liečba pri poranení miechy a zlomeninách chrbtice

mim. prof. MUDr. Bruno Rudinský, CSc.

Autor predkladá základné aspekty manažmentu pacienta s poranením chrbtice, resp. miechy, od momentu úrazu, cez prednemocničnú starostlivosť až po prijatie pacienta na urgentnom príjme. Následne prezentuje odporúčané diagnostické postupy, či už klinické alebo röntgenologické, postup riešení pridružených poranení, ako aj možnosti farmakologickej liečby poranenia miechy. Záverom sú diskutované otázky konzervatívnej liečby pri niektorých typoch poranení chrbtice a problematika komplexnej starostlivosti o spinálneho pacienta.

Kľúčové slová: poranenie miechy, zlomenina chrbtice, prvá pomoc, konzervatívna liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť