Neurológia pre prax 5/2016

Protonová MR spektroskopie v neuroonkologii

doc. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D., MUDr. Martin Bulik, MUDr. Tomáš Kazda

Protonová MR spektroskopie umožňuje neinvazivní hodnocení metabolitů vyšetřované tkáně, poskytuje informaci o složení intrakraniálních lézí, zvyšuje specificitu strukturální magnetické rezonance a tudíž ovlivňuje léčbu pacientů a případná rozhodnutí o změn léčebné strategie, jako je tomu například u rozlišení poléčebných změn a recidivy vysokostupňových gliomů po komplexní onkologické léčbě. Biochemické změny intrakraniálních nádorů se mohou lišit v závislosti na histologii a stupni malignity. Výsledky spektroskopie lze využít v neuroonkologii v mnohých klinických indikacích. Při interpretaci těchto závěrů je nutné mít na paměti limitace spektroskopie a nutnost adekvátní zkušenosti provádějícího pracoviště.

Kľúčové slová: magnetická rezonance, spektroskopie, nádory mozku

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Proton MR spectroscopy in neurooncology

Proton MR spectroscopy provides the non-invasive assessment of metabolites in examined tissue, can be used to get intracranial neoplasms structural information, increases the specificity of structural magnetic resonance and may serve as an additional examination for evaluation of the response to treatment and decisions to change the treatment strategy as it is in diferentiation of posttreatment changes and recurrence after comlex oncologic treatment of glioma patients. Biochemic changes in glioma differ according to histology and tumor grading. The results of MR spectroscopy can be used for several indications in neurooncology. However, it is important to remember spectroscopy limitations and the necessity of an adequate institutional experience.

Keywords: magnetic resonance, spectroscopy, glioma