Neurológia pre prax 5/2002

Programovateľné a neprogramovateľné ventily pri liečbe hydrocefalu: šesťročné skúsenosti

MUDr. Ján Šulaj, doc. MUDr. Miroslav Galanda, CSc., MUDr. František Patráš, MUDr. Alexander Béreš

Hodnotíme vlastné šesťročné skúsenosti s používaním ventilov Codman Hakim a to bez možnosti nastavenia otváracieho tlaku, s pevne definovanou rezistenciou ku ventilom s programovateľným, teda variabilným otváracím tlakom. Obidva pracujú na tom istom princípe. Od r. 1994 sme implantovli 85 ventilov Codman Hakim u 79 pacientov novorodeneckého, detského i dospelého veku. Pri výbere vhodného ventilu sme brali do úvahy etiológiu hydrocefalu, celkový stav pacienta, jeho prognózu ako i predchádzajúce vstupy do likvorového priestoru. Pomer programovateľných ventilov k neprogramovateľným bol 38:47. Vyhodnocovali sme efektívnosť drenáže, klinický stav predoperačne a pooperačne, skoré i neskoré komplikácie. Pri detskom hydrocefale, normotenznom hydrocefale ako i hydrocefale po kraniocerebrálnej traume, subarachnoidálnom krvácaní a pri arachnoidálnych cystách sa nám osvedčili ventily s variabilným otváracím tlakom, u ktorých možno neinvazívne podľa potreby prestaviť otvárací tlak a tým nastaviť optimálne drénovanie. U pacientov s obštrukčným hydrocefalom pri nádorovom ochorení CNS sú vhodné ventily s pevne nastaveným otváracím tlakom.

Kľúčové slová: hydrocefalus, programovateľný ventil, neprogramovateľný ventil, mozgomiešny mok.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť