Neurológia pre prax 5/2021

Profil pacienta se sekundárně progresivní RS – jakého pacienta směřovat do centra

MUDr. Hana Mojžišová, MUDr. Martin Elišák, Ph.D.

Schválení siponimodu jako prvního léku pro pacienty se sekundárně progresivní (SP) roztroušenou sklerózou (RS) v České republice znamená posun v terapii této formy RS. Nová léčebná možnost však s sebou přináší větší důraz na včasné určení přechodu z relaps-remitentní do sekundárně progresivní formy a u pacientů v sekundární progresi rozpoznání lépe léčebně ovlivnitelné aktivní formy. Jelikož neexistuje validovaný biomarker, který by relaps-remitentní (RS) a sekundárně progresivní formy od sebe rozlišil, a přechod v sekundární progresi je pozvolný děj, je důležité znát typický profil pacienta se SP formou. Cílem článku je přiblížit známé rizikové faktory rozvoje, příznaky a diagnostická kritéria, pomocné markery a prognostické skórovací systémy SP RS. Zároveň je naší snahou poskytnout stručné shrnutí současných léčebných možností pro tuto diagnózu.

Kľúčové slová: roztroušená skleróza, sekundárně progresivní, siponimod, biomarker, EDSS

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Profile of a patient with secondary progressive MS – how to identify patients that should be sent to a tertiary Center

The care of patients with secondary progressive (SP) multiple sclerosis (MS) has made a great step forward in the last year in Czech republic as a result of the approval of siponimod as the first disease modifying drug for the treatment of this form of MS. The introduction of this new treatment however increases the importance of early recognition of transition from relapse remitting to SP form of the disease, and of recognizing the active phenotype in patients where the secondary progressive form has already been identified. Since there is currently no validated biomarker that could be used to distinguish SP MS from relapse remittent form and since the transition to SP form is a gradual process, it is important to know a typical profile of a patient with this form of the disease. Thus, the aim of this article is to familiarize the reader with the widely accepted definition of SP MS and with the known risk factors, typical symptoms, associated biomarkers and prognostic scoring systems. We also give a brief outline of the current treatment options for this diagnosis.

Keywords: multiple sclerosis, secondary progressive, siponimod, biomarker, EDSS