Neurológia pre prax 6/2022

Problematika lékových závislostí v ordinaci neurologa

MUDr. Petr Polidar

Ve 21. století bývá v ambulanci neurologa kontakt s pacientem, který doposud neužívá žádné léky, spíše kuriozitou. S rostoucí četností chronických onemocnění se dostává do popředí fenomén polypragmazie, který bývá spojen se závažnými riziky poškození pacienta. S vývojem nových látek a vícesložkových léků lze do určité míry redukovat množství léčiv, které pacient užívá. Tento proces však vyžaduje dostatek času stráveného s pacientem, který mnohdy nemáme. Navíc existují lékové skupiny, u kterých je vysazení spojeno s výraznou nespokojeností pacienta. Problematika lékové závislosti se rychle dostává do popředí zájmu odborné veřejnosti. Adiktologie je mladým oborem zaměřujícím se na léčbu závislostí obecně a spojuje jak poznatky medicínské, tak psychosociální, s cílem optimalizovat proces léčby závislosti jak na drogách, tak na lécích. Nejčastěji zneužívanými léky jsou analgetika, opioidní i neopioidní, dále pak sedativa a hypnotika, v menší míře další psychoaktivní preparáty. V následujícím článku bude rozebrána problematika závislosti na lécích a dále pak nejčastější skupiny zneužívaných léčiv s ohledem na aktuální epidemickou situaci v České republice.

Kľúčové slová: závislost, wanting, craving, liking, adiktologie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Primary neurology healthcare and prescription drug addiction

Meeting a patient using no medicaments regularly has become a curiosity in the 21st century. Considering the increasing number of chronic diseases we become more and more aware with the phenomenon of polypragmasia, which may result in damaging the patient. With recent advances in new and multimodal drug development we may usually reduce the number of prescription drugs used by the patient. This method however demands enough time, which we don’t have an abundance of. Even more so, discontinuation of some treatment options may be very poorly tolerated by a patient. The relatively new science of Addictology is a multidisciplinary field specializing in the diagnosis and treatment of addiction. It unites the knowledge of medical, psychological and social matter in pursuit of optimalizing the treatment proces of drug addiction. The most commonly abused prescription drugs include opioid and non‑opioid analgetics, sedatives and non‑benzodiazepine hypnotics. Other substances are less common. In the following text we assess the issue of prescription drug addiction itself followed by the summary of the most commonly abused drug classes with emphasis on the epidemiological situation in Czech Republic.

Keywords: addiction, wanting, craving, liking, adictology