Neurológia pre prax 6/2015

Případ de novo vzniklého super-refrakterního epileptického statu

MUDr. Tomáš Procházka , MUDr. Denisa Vondráčková, MUDr. Zdeněk Vojtěch, MUDr. Iva Marečková

Kryptogenní nově vzniklý refrakterní epileptický status (NORSE) byl popsán jak u dospělých, tak u dětí a jeho průběh bývá nepříznivý. V literatuře se setkáváme s řadou termínů, které tento syndrom popisují. Status může být spuštěn neidentifikovanou infekcí či imunologickými mechanizmy. Časné užití imunoterapie může onemocnění pozitivně ovlivnit a zlepšit kvalitu přežití.

Kľúčové slová: status epilepticus, imunoterapie, encefalitida.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

De novo development of super–refractory status epilepticus

Cryptogenic new onset refractory status epilepticus (NORSE) syndrome has been described in both adults and children, and is often associated with poor outcome. A variety of terms have been used in the literature to refer to this syndrom. The condition may be triggered by as yet unidentified infections or an immunological mechanism. Early use of immunotherapy appears to be associated with better neurological outcomes.

Keywords: status epilepticus, immunotherapy, encephalitis.