Neurológia pre prax 2/2021

Primární bolesti hlavy spojené se sexuální aktivitou

MUDr. Alexandra Jankovič, MUDr. Adam Pavličko, MUDr. Jolana Marková, FEAN

Bolesti hlavy spojené se sexuální aktivitou jsou zajímavou klinickou jednotkou patřící mezi primární bolesti hlavy. Z pohledu klinické praxe je důležité je odlišit od sekundárních bolestí hlavy, které mohou představovat pro pacienta závažný až život ohrožující stav. Uvádíme čtyři kazuistiky, na kterých jsme metodou případové studie sledovali diagnostické postupy, pomocná vyšetření, důležitá anamnestická data, aplikovanou terapii a diagnostické závěry. Každý pacient s náhle vzniklou bolestí hlavy by měl mít provedeno CT či MRI vyšetření včetně zobrazení cévního řečiště a vyšetření mozkomíšního moku. Primární bolest hlavy spojená se sexuální aktivitou je „diagnosa per exclusionem“; pokud je vyloučena sekundární příčina, máme několik možností, jak analgeticky zaléčit toto prognosticky příznivé onemocnění.

Kľúčové slová: primární bolest hlavy asociovaná se sexuální aktivitou, subarachnoidální krvácení, trombóza splavu

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Primary headache associated with sexual activity

Headache associated with sexual activity is an interesting clinical entity classified among primary headaches. In terms of clinical practice, it is important to distinguish it from secondary headaches that may represent a serious to life-threatening condition for the patient. We present four case reports which were used to study the diagnostic procedures, auxiliary examinations, relevant medical history data, applied therapy, and diagnostic conclusions. Each patient with a sudden-onset headache should undergo a CT or MRI scan including visualization of the vascular bed and analysis of cerebrospinal fluid. Primary headache associated with sexual activity is a diagnosis of exclusion; if a secondary cause is ruled out, there are several options how to manage this prognostically favourable disease with analgesics.

Keywords: primary headache associated with sexual activity, subarachnoid haemorrhage, venous sinus thrombosis