Neurológia pre prax 3/2003

Prevence cévní mozkové příhody při fibrilaci síní

MUDr. Michal Bar, MUDr. David Školoudík , MUDr. Roman Kerekeš

Dlouhodobá antikoagulační terapie patří mezi základní terapeutické postupy u pacientů s fibrilací síní (FS) při prevenci embo­lických komplikací. Pouze u pacientů s FS do 65 let, kteří nemají jiná vaskulární rizika, je v primární prevenci doporučena antiagregační terapie kyselinou acetylsalicylovou. Autoři prezentují kazuistiku 61leté ženy s FS a s těžkou chlopenní vadou, u které byla přerušena antikoagulační terapie při sanaci chrupu a infekčních fokusů před kardiochirurgickým výkonem. Přerušení terapie vedlo k vážným opakovaným embolizačním příhodám do periferních tepen a do střední mozkové tepny.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť