Neurológia pre prax 4/2016

Pregabalin a gabapentin u pacienta se syndromem neúspěšné operace dolních zad

MUDr. Jan Procházka, Ph.D.

Syndrom neúspěšné operace dolních zad je příkladem tzv. smíšené bolesti, kombinující nociceptivní a neuropatickou složku bolesti. V kazuistice prezentujeme pacienta po operaci výhřezu disku L5S1 dx s přetrvávající vystřelující bolestí do pravé dolní končetiny. Po nasazení gabapentinu se neuropatická složka bolesti zmírnila o 50 %, po změně na pregabalin byla neuropatická složka bolesti nižší asi o 75 % od výchozí hodnoty. Oba preparáty byly spojené se zvýšenou ospalostí, kterou bylo nutné řešit úpravou dávkování. Dostupné studie týkající se podobných pacientů naše výsledky podporují.

Kľúčové slová: syndrom neúspěšné operace dolních zad, neuropatická bolest, gabapentin; pregabalin, nežádoucí účinky léků

stiahnuť celý článok v pdf

Pregabalin and gabapentin in patient with failed back surgery syndrome

Failed back surgery syndrome (FBSS) is an example of a so-called mixed pain combining nociceptive and neuropathic pain. We are presenting a patient with history of a low back surgery (disc herniation L5S1 dx), suffering persisting pain irradiating to his right leg. Administering gabapentin the neuropathic pain lowered by about 50 %, after switching to pregabalin the neuropathic pain lowered by about 75 % from the initial value. Both drugs were accompanied with drowsiness, which should be controlled through dosage adjustment. Available studies dealing with similar cases support our results.

Keywords: failed back surgery syndrome, neuropathic pain, gabapentin, pregabalin, side effects