Neurológia pre prax 4/2016

Pregabalin a gabapentin u pacienta se syndromem neúspěšné operace dolních zad

MUDr. Jan Procházka, Ph.D.

Syndrom neúspěšné operace dolních zad je příkladem tzv. smíšené bolesti, kombinující nociceptivní a neuropatickou složku bolesti. V kazuistice prezentujeme pacienta po operaci výhřezu disku L5S1 dx s přetrvávající vystřelující bolestí do pravé dolní končetiny. Po nasazení gabapentinu se neuropatická složka bolesti zmírnila o 50 %, po změně na pregabalin byla neuropatická složka bolesti nižší asi o 75 % od výchozí hodnoty. Oba preparáty byly spojené se zvýšenou ospalostí, kterou bylo nutné řešit úpravou dávkování. Dostupné studie týkající se podobných pacientů naše výsledky podporují.

Kľúčové slová: syndrom neúspěšné operace dolních zad, neuropatická bolest, gabapentin; pregabalin, nežádoucí účinky léků

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pregabalin and gabapentin in patient with failed back surgery syndrome

Failed back surgery syndrome (FBSS) is an example of a so-called mixed pain combining nociceptive and neuropathic pain. We are presenting a patient with history of a low back surgery (disc herniation L5S1 dx), suffering persisting pain irradiating to his right leg. Administering gabapentin the neuropathic pain lowered by about 50 %, after switching to pregabalin the neuropathic pain lowered by about 75 % from the initial value. Both drugs were accompanied with drowsiness, which should be controlled through dosage adjustment. Available studies dealing with similar cases support our results.

Keywords: failed back surgery syndrome, neuropathic pain, gabapentin, pregabalin, side effects