Neurológia pre prax 1/2017

Praktický prístup k poruchám spánku pri Parkinsonovej chorobe a iných synukleinopatiách

MUDr. Michal Minár, PhD.

Parkinsonova choroba (PCh) patrí spolu s demenciou s Lewyho telieskami (DLB) a multisystémovou atrofiou (MSA) k patologicky definovanej skupine ochorení – synukleinopatiam. Zdieľajú nielen spoločný patologický mechanizmus vzniku, ale aj niektoré klinické príznaky. Medzi časté patria aj poruchy spánku a bdenia, ktoré ďalej zhoršujú kvalitu života postihnutých pacientov, ale zvyšujú aj celkovú morbiditu a mortalitu.

Kľúčové slová: synukleinopatie, Parkinsonova choroba, poruchy spánku, porucha správania v REM spánku, syndróm nepokojných nôh,nadmerná denná spavosť, insomnia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

A practical approach to sleep disorders in Parkinson’s disease and other synucleinopathies

Parkinson’s disease (PD), along with dementia with Lewy bodies (DLB) and multisystem atrophy (MSA), belongs to a pathologically defined group of diseases – synucleinopathies. They share not only a common pathological mechanism of origin, but also some clinical signs. Also frequent are sleep-wake disorders that further impair the quality of life of those affected as well as increase the overall morbidity and mortality.

Keywords: synucleinopathies, Parkinson’s disease, sleep disorders, REM sleep behaviour disorder, restless leg syndrome, excessive daytime sleepiness, insomnia