Neurológia pre prax 1/2014

Praktické zkušenosti se zonisamidem v dětství a adolescenci

doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D., MUDr. Michal Ryzí

Schválené možnosti antiepileptické terapie v dětském věku jsou omezenější než v dospělosti a proces zařazení nového antiepileptika v dětství je většinou zdlouhavější. Cílem přehledného článku je podání ucelených informací o zonisamidu v nové indikaci – přídatné terapii parciálních záchvatů v dětství od 6 let věku. Souhrně jsou prezentovány výsledky multicentrické, dvojitě zaslepené placebem kontrolované studie i přehledné výsledky otevřených studií zaměřených zejména na bezpečnost a snášenlivost a tyto poznatky jsou doplněny praktickými zkušenostmi z pracoviště autorů.

Kľúčové slová: zonisamid, parciální záchvaty, epilepsie, indikace v dětství, bezpečnost, snášenlivost.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Practical experience with zonisamide in childhood and adolescence

Keywords: In comparison with adults approved options of antiepileptic treatment in children are limited. The process of introduction of new antiepileptic drug is often longer. The aim of this review is to present comprehensive information concerning zonisamide in new indication – add-on therapy of partial seizures in children older than 6 years. The results of multicentric, double blind, placebo controled study and results of open label studies about safety and tolerability are presented. These findings are accompanied by authors´ experience.