Neurológia pre prax 2/2010

Praktické zkušenosti s klinickou diagnostikou myasthenia gravis

MUDr. Jiří Piťha

Myasthenia gravis je klinicky heterogenní onemocnění, které je charakterizováno kolísající svalovou slabostí a unavitelností, která se zhoršuje po fyzické zátěži nebo psychickém stresu. Článek shrnuje nejčastější klinické projevy a speciální vyšetřovací techniky, které mají za cíl stanovit diagnózu v iniciálních fázích rozvoje nemoci.

Kľúčové slová: myasthenia gravis, svalová slabost, unavitelnost, fluktuace, diplopie, ptóza, dysfagie, dysartrie, myastenická krize.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Practical experience with the clinical diagnosis of myasthenia gravis

Myasthenia gravis is a clinically heterogeneous disease that is characterized by fluctuating muscle weakness and fatigue, which is worse after physical exertion or mental stress. This article summarizes the most common clinical manifestations and special investigation that aim to establish the diagnosis of initial stages of development of the disease.

Keywords: myasthenia gravis, muscle weakness, fatigue, fluctuation, diplopia, ptosis, dysphagia, dysarthria, myasthenic crisis.