Neurológia pre prax 4/2006

Praktické tipy pro léčbu chronické bolesti opioidy v neurologii (část II.)

MUDr. Alena Novotná, doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.

Opioidy patří k nejstarším léčivům používaným v medicíně. Současně se řadí k nejúčinnějším prostředkům k navození analgezie. Jak v laických, tak v odborných kruzích, se však stále můžeme setkat s neodůvodněným odmítáním opioidů. Příčinou jsou často mylné představy o důsledcích léčby opioidy, zejména v léčbě chronické nenádorové bolesti. Pro indikaci opioidu není rozhodující biologická podstata bolesti, ale její intenzita. Léčba opioidy představuje relativně novou, ale logickou možnost terapie jinak těžko ovlivnitelné chronické nenádorové bolesti.

Kľúčové slová: opioidy, rotace, záchranná (rescue) medikace, vetebrogenní algický syndrom (VAS).

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť