Neurológia pre prax 4/2015

Poznámky k chůzi a běhu v ambulanci klinického neurologa

doc. MUDr. Alois Krobot, Ph.D.

Lidská chůze a běh se oprávněně považují za optimální pohybové aktivity téměř pro každého. Rekapitulujeme základní kineziologické a neurofyziologické poznatky o lidské lokomoci. Spolu s tím chápání bolestivých pohybových syndromů zejména jako důsledků funkční pohybové dyskoordinace při déletrvající a rychlé chůzi a rekreačním běhu. Nabízíme vybraná diagnostická a terapeutická východiska, užitečná pro klinického neurologa.

Kľúčové slová: lokomoce, chůze, běh, bipedální vzpřímená postura, bolestivé poruchy pohybového systému.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Comments to walk and run in ambulance clinical neurologist

Human walking and running are rightly considered to represent an optimal physical activity for almost everyone. We recapitulate the principal kinesiology and neurophysiological findings about human locomotion. Futhermore this is present with respect to underestanding of painful movement disorders particularly as the result of functional physical discoordination during both prolonged fast walking and recreational running. We suggest selected diagnostic and therapeutic bases useful for the clinical neurologist.

Keywords: locomotion, walking, running, bipedal upright posture, painful disorders of the locomotor system.