Neurológia pre prax 1/2013

Pozdní komplikace Parkinsonovy choroby

MUDr. Václav Dostál

Parkinsonova choroba je jedním z nejčastějších neurodegenerativních onemocnění. Projevuje se klasickou triádou příznaků (třes, hypokineza, rigidita). Stanovení diagnózy může být obtížné a často trvá několik měsíců. Účinnou léčbou je substituce chybějícího dopaminu. Terapie funguje v prvních několika letech velmi dobře, ale poté se začínají objevovat pozdní komplikace jak hybné, tak psychické a autonomní. Onemocnění je komplexní a nedá se omezit pouze na hybné projevy. Non motorické příznaky často v pozdních stadiích ovlivňují kvalitu života pacienta i jeho blízkých více, než tak činí motorické příznaky. Následující text si klade za cíl stručně popsat nejdůležitější pozdní komplikace této choroby. V závěru každého tématického oddílu přináší heslovitě terapeutická doporučení.

Kľúčové slová: Parkinsonova nemoc, wearing off, dyskinezy, kontinuální dopaminergní stimulace, deprese, kognitivní deficit, psychotické komplikace.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Late complications of Parkinson's disease

Parkinson's disease is one of the most common neurodegenerative diseases. It manifests with a classic triad of symptoms (tremor, hypokinesia, and rigidity). Establishing the diagnosis may be challenging and frequently takes several months. Dopamine replacement therapy is an effective treatment. The treatment works very well in the first few years; afterwards, however, late complications start to develop and include both motor and mental as well as autonomic ones. The disease is complex and cannot be limited to motor symptoms only. In the late stages, non- -motor symptoms often affect the quality of life of the patient and his family more than motor symptoms do. The present paper aims to briefly describe the most important late complications of this condition. Each thematic section is concluded with brief therapeutic recommendations.

Keywords: Parkinson's disease, wearing off, dyskinesias, continuous dopaminergic stimulation, depression, cognitive deficit, psychotic complications.