Neurológia pre prax 3/2005

Pozdní diagnostika páteřního postižení u myelomu

MUDr. Svatopluk Řehák, CSc., MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D., MUDr. Václav Málek, Ph.D., doc. MUDr. Jiří Náhlovský, CSc., MUDr. Pavel Ryška, Ph.D., MUDr. Kurt Kaltofen, MUDr. Tomáš Česák, MUDr. Martin Kanta, Ph.D., MUDr. Jaroslav Adamkov, MUDr. Tomáš Hosszú

Autoři retrospektivně analyzují skupinu 19 pacientů operovaných pro mnohočetný myelom a plazmocytom páteře a rozebírají obtížnost správné a včasné diagnostiky. Prvním projevem onemocnění byly bolesti zad, které se vyskytovaly u 12 pacientů, tj. v 63 % pacientů. Předcházely operačnímu řešení průměrně 4 měsíce před stanovením diagnózy. Ve sledovaném souboru bylo 17 operovaných pacientů, tj. 89 %, přijato k operaci pro maligní onemocnění páteře bez znalosti základního hematologického onemocnění. Předoperačně se vyskytovaly klinické projevy míšní komprese u 12 pacientů, tj. v 63 % souboru, které se začaly rozvíjet průměrně 19 dní před operací. Operačním výkonem jsme dosáhli zlepšení neurologického stavu u 7 pacientů, tj. v 58 %, s předoperačním neurologickým deficitem.

Kľúčové slová: myelom, míšní komprese, pozdní diagnostika, operace.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť