Neurológia pre prax 5/2004

Poruchy výživy u Alzheimerovy nemoci a možnosti jejich ovlivnění

MUDr. Pavel Těšínský

Alzheimerova choroba bývá v pokročilých stadiích spojena nejen s poruchou příjmu potravy v souvislosti s demencí, ale i se změnami intermediálního metabolizmu s odrazem na orgánové funkce, energetický metabolizmus a metabolizmus mikronutrientů. Tyto změny mohou mít přímý i nepřímý vliv na nutriční stav nemocného. Patofyziologické mechanizmy jsou pravděpodobně specifické tomuto typu demence a jejich souvislosti dosud nejsou objasněny. Z hlediska klinické praxe může základní diagnostika stavu výživy a správná nutriční intervence významně oddálit rozvoj malnutrice s úbytkem aktivní tělesné hmoty a zpomalit invalidizaci nemocného. Základními prostředky nutriční intervence jsou kontrolovaný perorální příjem a sipping, u pokročilé nebo prohlubující se malnutrice enterální výživa a parenterální výživa.

Kľúčové slová: demence, Azlheimerova choroba, malnutrice, enterální výživa, parenterální výživa.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť