Neurológia pre prax 3/2002

Poruchy správania v REM spánku predchádzajúce Parkinsonovu chorobu

MUDr. Mária Tormašiová , MUDr. Eva Geročová–Feketeová

Predkladáme kazuistiku pacienta, u ktorého poruchy správania v REM spánku (REM sleep behavior disorder – RBD) viac rokov predchádzali klinickej manifestácii Parkinsonovej choroby (PCh). Cieľom práce bolo poukázať na asociáciu týchto dvoch porúch a na význam opomínanej spánkovej anamnézy, ktorá prispeje k včasnej diagnostike a terapeutickému usmerneniu.

Kľúčové slová: poruchy správania v REM spánku, Parkinsonova choroba, polysomnografia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť