Neurológia pre prax 6/2013

Poruchy spánku u Parkinsonovy nemoci

MUDr. Petr Dušek, MUDr. Lenka Plchová

Poruchy regulace cyklu spánku a bdění patří mezi nejčastější a nejvíce omezující non-motorické příznaky Parkinsonovy nemoci (PN), postihují 50–95 % pacientů. Jejich etiologie je multifaktoriální, mezi nejvýznamnější příčiny patří primární spánkové poruchy, vedlejší účinky medikace, motorické příznaky PN přetrvávající v noci, psychiatrické komorbidity a neurodegenerace mozkových oblastí regulujících cyklus spánek-bdění. Doposud bylo provedeno velmi málo kontrolovaných studií se zaměřením na terapii spánkových poruch a léčba je tedy individuální s přihlédnutím ke komorbiditám a preferenci pacienta.

Kľúčové slová: Parkinsonova nemoc, insomnie, zvýšená denní spavost, spánková apnoe, syndrom neklidných nohou, porucha chování v REM spánku.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Sleep disturbances in Parkinson’s disease

Sleep-Wake disturbances belong to the most common and disabling nonmotor symptoms of Parkinson‘s disease (PD) as they affect 50–95% patients. Etiology of impaired sleep and wakefulness in PD is multifactorial. Its most important causes are co-existent primary sleep disorders, medication side effects, overnight re-emergence of motor symptoms, psychiatric comorbidities and primary neurodegeneration of sleep regulating brain areas itself. To date, very few controlled studies are available to make a recommendation for their management, thus treatment of sleep-wake disturbances in PD must be tailored individually with respect to presence of comorbidities and patients preferences.

Keywords: Parkinson’s disease, insomnia, excessive daytime sleepiness, sleep apnea, restless legs syndrome, REM sleep behavior disorder.