Neurológia pre prax 3/2002

Poruchy spánku u demencí

MUDr. Martin Brunovský, MUDr. Kateřina Červená, prof. MUDr. Miloš Matoušek, CSc.

V důsledku neustále se zvyšujícího počtu starých lidí v populaci, vzrůstá též počet nemocných s degenerativními chorobami mozku. Tato onemocnění jsou často provázena poruchami spánku. Článek se zabývá problematikou spánku u nejčastějších onemocnění způsobujících demenci (Alzheimerova choroba, multi-infarktová demence a demence s Lewyho tělísky), klinickými příznaky a možnou léčbou. V doporučené terapii je kladen důraz na nefarmakologický přístup, který spočívá v důsledném dodržování 24hodinového režimu a spánkové hygieny.

Kľúčové slová: stáří, spánek, demence, poruchy spánku.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť