Neurológia pre prax 4/2014

Poruchy spánku a nočního chování u Alzheimerovy nemoci a dalších demencí

doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.

Poruchy spánku a cirkadiánního rytmu jsou poměrně častou komplikací syndromu demence s negativním dopadem nejen na pacienta, ale i na pečovatele. Podílejí se v mnoha případech na předčasném umístění pacienta do pečovatelského zařízení a rovněž komplikují pobyt v pečovatelských zařízeních. V textu je věnována pozornost poruchám spánku u nejčastějších neurodegenerativních onemocnění, poruchám cirkadiánního rytmu a fenoménu večerní zmatenosti (sundowning) a dopadu těchto projevů na pečovatele. Terapie je komplexní, založena na kombinaci nefarmakologických přístupů a cílené farmakoterapie.

Kľúčové slová: Alzheimerova nemoc, insomnie, cirkadiánní rytmus, večerní zmatenost, nefarmakologické intervence.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Sleep disturbances and sundowning in Alzheimer’s disease and other dementias

Sleep disturbances and sleep cycle distorsions are relatively common complications of dementia with a negative impact on both the patient’s and his caregiver’s state. Often their occurrence contributes to early institutionalization and may complicate provided care in nursing homes. Sleep disturbances in various neurodegenerative disorders, sleep cycle distorsions and sundowning and their impact on caregivers are discussed. The management is complex, based on non-pharmacological interventions and targeted pharmacotherapy.

Keywords: Alzheimer’s disease, insomnia, sleep cycle, sundowning, non-pharmacological interventions.