Neurológia pre prax 6/2014

Poruchy polykání u Parkinsonovy nemoci

MUDr. Pavel Ressner, Ph.D., Mgr. Marie Kaniová, Ph.D., Mgr. Barbora Kopecká, MUDr. Karol Zeleník, Ph.D.

Příspěvek je věnován poruchám polykání u pacientů s Parkinsonovou nemocí (PN). Dysfagie výrazně zhoršuje kvalitu života u pacientů s PN, zhoršuje příjem potravy, zvyšuje riziko malnutrice a rovněž riziko rozvoje bronchopneumonie. Dysfagie je z velké míry kurabilní porucha. Je jí třeba proto věnovat pozornost, protože často uniká pozornosti při běžném neurologickém vyšetření pacienta s PN. V práci jsou zmiňovány základní pojmy týkajících se dysfagie a popisován fyziologický průběh polykacího aktu. Krátce jsou popsány možnosti přístrojového vyšetření poruch polykání a další vyšetřovací techniky. Vyšetření poruch polykání u PN může odhalit nejčastější problémy se zpracováním sousta v ústech (drooling, leaking, rocking) a s aspiracemi, resp. tichými aspiracemi. Hlavní důraz je kladen na typické projevy polykacích obtíží u Parkinsonovy nemoci a možnosti i konkrétní techniky (logopedické) rehabilitace.

Kľúčové slová: Parkinsonova nemoc, dysfagie, aspirace, tichá aspirace, aspirační bronchopneumonie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Presented article deals with swallowing problems in patients with Parkinson’s disease

Dysphagia is very common symptom in patients with Parkinson’s disease, often resulting in poor quality of life – as an result of decreased food intake, malnutrition and bronchopneumonia. Dysphagia is overall pretty good curable disorder and it is necessary to keep it in mind, because it is often overlooked during neurological examination of a patient with Parkinson‘s disease. The article summarizes basic terminology related to dysphagia and describes physiological course of the swallowing act. The possibilities of instrumental examination of swallowing problems and other investigative techniques are shortly described. Problems with processing of the food in mouth (drooling, leaking, rocking) and aspirations, as well as silent aspiration, are being most frequently diagnosed. The main goal of the article is to describe typical symptoms of swallowing problems in Parkinson‘s disease and rehabilitation techniques used by nurses and speech language pathologist.

Keywords: Parkinson’s disease, dysphagia, aspiration, silent aspiration, aspiration pneumonia.