Neurológia pre prax 3/2022

Poruchy dýchání ve spánku u nervosvalových onemocnění

doc. MUDr. David Kemlink, Ph.D.

Významná část nosologických jednotek z okruhu nervosvalových onemocnění vede v určité fázi svého průběhu k oslabení svalů dýchacích anebo svalových struktur horních cest dýchacích. Toto oslabení se u velké části pacientů výrazněji manifestuje vleže. Následně se během spánku nejčastěji objevuje obstrukční spánková apnoe a hypoventilace vázaná na spánek, vzácnější pak je centrální spánková apnoe. Mezi nejčastější denní příznaky patří nadměrná spavost, poruchy soustředění či změny tělesné hmotnosti, mezi noční pak chrápání (ronchopatie), fragmentace spánku či ranní bolesti hlavy. Pro podrobnou diagnostiku je většinou nutné polysomnografické vyšetření. Terapeuticky převažuje některá z forem neinvazivní ventilace, společně s péčí o průchodnost dýchacích cest.

Kľúčové slová: nervosvalová onemocnění, myopatie, neinvazivní ventilace, polysomnografie

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Neurológia pre prax. Objednať časopis

Sleep related breathing disorder in neuromuscular diseases

Numerous conditions from the group of neuromuscular diseases lead at some point to weakness of respiratory or upper airway musculature, which is most prominent in supine position. These conditions most frequently result in obstructive sleep apnea or sleep related hypoventilation, central sleep apnea is diagnosed less often. Most typical daytime symptoms are excessive daytime sleepiness, cognitive problems, or body weight changes, whereas nighttime symptoms are dominated by periodic snoring, sleep fragmentations and morning headache. The precise identification of the disorder frequently requires polysomnographic investigation. Most frequent therapeutic approaches are from the realm of noninvasive ventilation support procedures, along with consistent airway clearance techniques.

Keywords: neuromuscular diseases, muscular diseases, noninvasive ventilation, polysomnography