Neurológia pre prax 2/2015

Poruchy čichu a chuti u polyneuropatií

doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc. , MUDr. Jan Vodička, Ph.D., MUDr. Hana Faitlová

Poruchy čichu a chuti se vyskytují u celé řady neurologických chorob. V kombinaci s percepcí ze sliznice nosní a ústní zprostředkovanou aferentními vlákny trojklanného nervu se zahrnují pod pojem chemosenzorická percepce. Autoři uvádějí stručný přehled testování che mosenzorických funkcí. Poruchy čichu i chuti se vyskytují pouze zřídka u některých mononeuropatií, avšak podstatně častěji u polyneu ropatií. Velmi často se prokazují poruchy chemosenzorických funkcí u metabolických (diabetes mellitus) či toxických (organická rozpouš- tědla, těžké kovy, některé léky) polyneuropatií. Poměrně často se poruchy chuti vyskytují u autoimunitně podmíněných polyneuropatií.

Kľúčové slová: chemosenzorická percepce, testování čichu a chuti, mononeuropatie, polyneuropatie, akutní polyradikuloneuritida.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Smell and taste disorders occur in many neurological diseases

Smell and taste disorders occur in many neurological diseases. The authors present a short overview of chemosensory perception testing. Chemosensory perception encompasses not only smell and taste, but all trigeminal nerve mediated perception from nasal and oral mucosa. Chemosensory perception disorders occur only rarely in some mononeuropathies, but they are substantially more frequent in polyneuropathies. Disorders of chemosensory perception are very often documented in metabolic (diabetes mellitus) or toxic (organic solvents, heavy metals, some medicaments) polyneuropathies. Taste disordes are relatively often found in autoimmune mediated polyneuropathies.

Keywords: chemosensory perception, smell and taste testing, mononeuropathies, polyneuropathies, acute polyradiculoneuritis.