Neurológia pre prax 1/2021

Poruchy chůze ve stáří

MUDr. Hana Brožová, Ph.D.

Poruchy chůze ve vyšším věku zahrnují změny spojené s přirozeným stárnutím a patologické vzorce chůze na podkladě onemocnění, kterých s věkem přibývá. Článek uvádí přehled hlavních příčin zhoršování chůze ve vyšším věku a nejčastější typy poruch chůze v souvislosti s neurologickým onemocněním. Praktický výstup je zaměřen na detekci poruch chůze v ordinacích lékařů a možnosti jejich řešení v rámci multidisciplinární spolupráce.

Kľúčové slová: poruchy chůze, stárnutí, detekce poruch chůze

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Neurológia pre prax. Objednať časopis

Gait disorders in the elderly

Gait disorders in the elderly include changes associated with natural aging and pathological gait patterns based on diseases, which increase with age. The article provides an overview of the main causes of gait deterioration in the elderly and the most common types of gait disorders associated with neurological disease. The practical outcome is focused on the gait disorders detection in medical office and the possibilities of the management within a multidisciplinary cooperation.

Keywords: gait disorders, aging, detection of gait disorders