Neurológia pre prax 4/2013

Poruchy chůze u pacientů s roztroušenou sklerózou

Mgr. Klára Novotná, MUDr. Jana Lízrová Preiningerová

Roztroušená skleróza (RS) může způsobovat postižení různých funkcí v závislosti na poškození CNS. Mezi typické symptomy RS patří svalová slabost, zvýšené svalové napětí, poruchy citlivosti, únava, zhoršení rovnováhy a koordinace pohybu. To vše může u pacientů s RS vést k poruchám chůze. Poruchy chůze, k nimž dochází až u 85–90 % pacientů s roztroušenou sklerózou, pozorujeme v různé míře již od počátku onemocnění. Článek pojednává o typických změnách chůze u pacientů s roztroušenou sklerózou a možnostech je kvantifikovat.

Kľúčové slová: roztroušená skleróza, poruchy chůze, rychlost chůze, spasticita, rovnováha.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Gait impairment in multiple sclerosis patient

Multiple sclerosis may lead to various functional impairment. Typical symptomes include decrease in muscle strength, increase in muscle tone, sensation impairment, balance problems and loss of coordination. All these symptoms can cause gait disorders. Abnormalities of gait that are present in almost 85–90% of patients with multiple sclerosis are present from early stages of the disease. This article discusses typical changes of gait in patients with multiple sclerosis and the methods of quantification.

Keywords: multiple sclerosis, gait impairment, gait speed, spasticity, balance.