Neurológia pre prax 4/2014

Porucha chování v REM spánku – nozologická jednotka s velkým významem pro neurologii

prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

Článek krátce připomíná základní projevy poruchy chování v REM spánku (RBD), její nová diagnostická kritéria z roku 2014 a některá úskalí její diagnostiky. Podrobněji je rozebrána souvislost RBD se synukleinopatiemi a jsou předložena fakta, která ukazují, že RBD je v mnoha případech jedním z prvních příznaků rozvíjející se neurodegenerativní nemoci. Článek také připomíná jiné souvislosti vzniku RBD, zejména užívání antidepresiv.

Kľúčové slová: porucha chování v REM spánku, synukleinopatie, antidepresiva, polysomnografie, narkolepsie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

REM sleep behaviour disorder – a nosological entity with a great significance for neurology

The article briefly discusses the main manifestations of REM sleep behaviour disorder (RBD), its new 2014 diagnostic criteria, and some pitfalls of diagnosing. The association of RBD with synucleinopathies is dealt with in more detail and facts are presented showing that, in many cases, RBD is one of the first signs of the development of a neurodegenerative disease. The article also mentions other aspects of developing RBD, particularly the use of antidepressants.

Keywords: REM sleep behaviour disorder, synucleinopathy, antidepressants, polysomnography, narcolepsy.