Neurológia pre prax 1/2008

PORANENIA NERVOV HORNÝCH KONČATÍN

doc. MUDr. Pavol Kučera, PhD., MUDr. Zoltán Goldenberg, PhD.

Poranenia nervov nie sú zriedkavou diagnózou neurologickej praxe. Následky poranení nervov horných končatín patria k tým, ktoré výrazne ovplyvňujú pracovnú spôsobilosť jedinca a ovplyvňujú i jeho kvalitu života. Poznanie mechanizmov vzniku poranenia nervov, patofyziologických procesov ich poškodenia a regenerácie, diagnostických prístupov a možností správnej a včasnej liečby je podkladom pre správny klinický prístup k poraneniam nervov, a tým i minimalizácie možných následkov týchto poranení.

Kľúčové slová: poranenie nervu, Wallerova degenerácia, regenerácia nervu.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť