Neurológia pre prax 1/2017

Polyneuropatie indukovaná chemoterapií

MUDr. Jana Raputová, MUDr. Eva Vlčková, Ph.D., MUDr. Lenka Šmardová, MUDr. Aneta Rajdová, doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D.

Polyneuropatie indukovaná chemoterapií (CIPN) patří k častým nežádoucím účinkům protinádorové léčby, významně narušujícím denní a sociální aktivity pacienta. Jejím podkladem je axonální poškození silných a/nebo tenkých nervových vláken a to dle příslušného preparátu senzitivních, autonomních či motorických. Mezi neurotoxická cytostatika patří zejména platinové deriváty, taxany, vinca-alkaloidy, poškození nervů mohou ale také působit biologika: inhibitory proteazomového komplexu a thalidomid. Většina CIPN je alespoň částečně reverzibilních, některé léky (např. thalidomid) však mohou nervová vlákna poškodit nenávratně. Rozvoji neuropatie lze předcházet správnou indikací neurotoxické chemoterapie se zohledněním preexistující polyneuropatie a jejích rizikových faktorů. Stav periferního nervového systému je během protinádorové terapie nutné monitorovat a při výskytu relevantních klinických symptomů redukovat dávku či změnit aplikované léčivo.

Kľúčové slová: polyneuropatie, protinádorová terapie, platinové deriváty, taxany, vinca, alkaloidy, inhibitory proteazomu

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Chemotherapy-induced polyneuropathy

Chemotherapy-induced polyneuropathy belongs to frequent adverse effects of anticancer chemotherapy with a significant negative influence on patients` daily living and social activities. Neuropathy is axonal, affects large and/or small nerve fibers (based on particular drug) and causes sensory, motor and/or autonomic symptoms and signs. The most important neurotoxic agents are platinum derivatives, taxoids, vinca alkaloids, thalidomide and proteasome inhibitors. CIPN is usually at least partly reversible, however, some drugs can damage nerve fibres irreversibly, e.g. thalidomid. CIPN prevention is mainly based on appropriate indication of neurotoxic drugs considering preexisting polyneuropathy and its risk factors. If the polyneuropathy occurs during the anticancer treatment, dose reduction or change of anticancer treatment can prevent further worsening of the peripheral nerve impairment.

Keywords: polyneuropathies, antineoplastic agents, cisplatin, taxoids, vinca alkaloids, proteasome inhibitors