Neurológia pre prax 1/2012

Perzistující migrenózní aura bez infarktu

MUDr. Jiří Mastík

Perzistující aura bez infarktu (PABI) se řadí mezi vzácné komplikace migrény. Diagnostická kritéria: výskyt záchvatů migrény s aurou, aura musí přetrvávat déle než 1 týden, neuroradiologické vyšetření neprokáže migrenózní infarkt. Nejčastější příznaky aury jsou zrakové a mohou přetrvávat měsíce nebo roky. V diferenciální diagnostice vylučujeme kromě jiných komplikací migrény (migrenózní infarkt, migrenózní status) některá oftalmologická onemocnění (zákalky na sklivci aj.), zrakové halucinace u psychiatrických onemocnění, halucinogeny navozené perzistující poruchy vnímání a některé další vzácnější příčiny. Účinná léčba PABI není známa, je doporučován acetazolamid, valproová kyselina a topiramát. Autor popisuje dva zajímavé případy migreniků s dlouhodobou zrakovou aurou. Devětadvacetiletá žena trpí od puberty migrénou s aurou. V červenci 2010 se objevila perzistující porucha vidění charakteru „visual snow“ – zrnění, kombinovaná s poblikáváním a barevnými efekty. Dvaadvacetiletý muž s občasnou migrénou s aurou (vizuální, senzorickou a fatickou) trpí od útlého dětství perzistující poruchou vidění charakteru zrnění, kdy „okolní svět vidí jakoby za touto clonou“. Stav je provázen projevy depersonalizace a derealizace. Oba nemocní byli podrobně vyšetřeni. Oční vyšetření, CT, MRI, EEG, likvorologické a laboratorní, psychologické a psychiatrické vyšetření byla vesměs negativní. Permanentní zrakové potíže významně komplikují život oběma našim pacientům. V ovlivnění perzistující zrakové aury, způsobené hyperexcitabilitou zrakového kortexu, se zdá nadějnou metodou repetitivní transkraniální magnetická stimulace.

Kľúčové slová: migréna s aurou, komplikace migrény, perzistující aura bez infarktu, visual snow.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Persistent migraine aura without infarction

Persistent aura without infarction (PAWI) is among rare complications of migraine. The diagnostic criteria include: a history of attacks of migraine with aura; an aura persisting for more than one week; and a neuroradiological examination failing to demonstrate migrainous infarction. The most common symptoms of aura are visual and may persist for months or years. The differential diagnostic process involves ruling out complications of migraine (migrainous infarction, status migrainous) as well as some eye diseases (such as vitreous opacities), visual hallucinations in psychiatric diseases, hallucinogen persisting perception disorders and some other rarer causes. An effective treatment for PAWI is not known; acetazolamide, valproic acid and topiramate are recommended. The author reports two interesting cases of migraineurs with chronic visual aura. A 29-year-old woman has had migraine with aura since puberty. In July 2010, she developed a persistent visual disturbance characterized by visual snow – speckling, combined with flashing and colour effects. A 22-year-old man with occasional migraine with aura (visual, sensory and dysphasic) has suffered since early childhood from a persistent visual disturbance characterized by speckling, when "the outside world is seen as if behind this veil". The condition is accompanied by symptoms of depersonalization and derealization. Both patients were evaluated thoroughly. Ophthalmological examination, CT, MRI, EEG, CSF and laboratory tests, psychological and psychiatric examinations were mostly negative. Permanent visual problems significantly complicate the life in both our patients. Repetitive transcranial magnetic stimulation appears to be a promising method for affecting persistent visual aura caused by visual cortex hyperexcitability.

Keywords: migraine with aura, migraine complications, persistent aura without infarction, visual snow.