Neurológia pre prax 6/2010

Peroperační 3D sonografie v neurochirurgii

MUDr. Michal Filip, Ph.D., MUDr. Petr Linzer, MUDr. Filip Šámal, Ph.D.

Lékařská sonografie patří mezi nejsnáze dostupné zobrazovací metody. Je založená na registraci ultrazvuku odraženého od tkání. Základním vyšetřením je dvojrozměrné zobrazení 2D. V neurochirurgii je úspěšně využíváno pro jednoduché zobrazení operačního pole během výkonu. V současné době se rozšiřuje do neurologické i neurochirurgické praxe ultrazvukové trojrozměrné 3D zobrazení. Prostorové zobrazení vyšetřované oblasti usnadňuje rozlišení patologických lézí podobně jako u jiných modalit (CT, MRI). To by mohlo při neurochirurgických výkonech dále zdokonalit kvalitu peroperačního zobrazení během výkonu. První zkušenosti s peroperačním ultrazvukovým 3D zobrazením při resekci glioblastomu jsou obsahem tohoto krátkého sdělení.

Kľúčové slová: 3D ultrazvuk, peroperační zobrazení, bezpečná resekce glioblastomu.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Intraoperative 3D sonography in neurosurgery

Ultrasound imaging is one of the most available perioperative imaging methods. Ultrasound imaging is based on registering of echo signals reflected by tissue. The basic modality of examination is two-dimensional (2D) imaging in various modes. In neurosurgery, the 2D imaging is succesfully used for intraoperative imaging. Nowadays, the use of ultrasound 3D imaging is spreading in neurological and neurosurgical practice. The three-dimensional imaging alike CT or MRI facititates delineation of pathological lesions. An improvement of perioperative imaging during neurosurgical procedures is expected. First experiences in 3D ultrasound imaging of the glioblastoma resection are presented in this short statement.

Keywords: 3D ultrasound imaging, intraoperative detection, sufficient resection of glioblastoma.