Neurológia pre prax 3/2017

PERAMPANEL – kam s ním?

Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., MUDr. Ondrej Strýček

Fycompa® (perampanel – PER) je nové antiepileptikum se specifickým mechanizmem účinku, kterým se liší od jiných léků. Je dobře tolerován a má příznivý bezpečnostní profil s minimem nežádoucích účinků, které jsou i při vyšším dávkování mírné až střední intenzity. Interaktivní potenciál PER je nízký, což umožňuje dobrou kombinaci s jinými antiepileptiky. Velkou výhodou jsou farmakokinetické vlastnosti, které umožňují podávání perampanelu jednou denně. Je účinným přídatným lékem pro léčbu fokální epilepsie i primárně generalizovaných záchvatů u pacientů s idiopatickou generalizovanou epilepsií. Řada otevřených pokračujících studií prokázala velmi dobrý efekt perampanelu i na generalizované záchvaty (primárně i sekundárně). Jeho farmakologické vlastnosti, dobrá snášenlivost a vysoká účinnost na fokální i generalizované epilepsie jej činí slibným lékem pro dosažení kompenzace onemocnění a snížení rizik spojených se záchvaty.

Kľúčové slová: epilepsie, léčba, kompenzace, AMPA receptor, perampanel

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Perampanel – what to do with it?

Fycompa® (perampanel – PER) is new antiepileptic drug with a specific mechanism of action, different from other drugs. It is well tolerated and its safety profile is favourable with minimum of adverse effects, which are mild to moderate intensity even in high doses. Its interactive potential is low and allow combined therapy with other antiepileptic drugs. Great advantage are perampanel pharmacokinetic characteristics, offering the convenience of once-daily administration. It is effective add-on therapy of focal epilepsy and primary generalized tonic-clonic seizures in idiopathic generalised epilepsy. Many open label extension studies proved its efficacy even on generalized seizures (primary or secondary). Its pharmacological characteristics, good tolerability and high efficacy in focal and generalized epilepsies make perampanel promising drug in seizure freedom reaching and so reduce the risks associated with seizures.

Keywords: epilepsy, treatment, seizure freedom, AMPA receptor, perampanel