Neurológia pre prax 2/2009

PedMIDAS – dotazník k hodnocení dětské migrény

MUDr. Miroslava Muchová

PedMIDAS (the Pediatric Migraine Disability Assessment) je dotazník pro určení míry disability specificky navržený pro použití u dětí školního věku a adolescentů trpících migrénou, je obdobou dotazníku MIDAS (the Migraine Disability Assessment) používaného u dospělých pacientů. Zohledňuje specifické aspekty životního stylu dětí i jejich subjektivní vnímání bolesti a jejího vlivu na každodenní život. Skládá se, na rozdíl od dotazníku pro dospělé, z šesti otázek a i jeho bodové hodnocení je odlišné. PedMIDAS poskytuje možnost k jednoduchému a validnímu zhodnocení vlivu migrény na kvalitu života dětských pacientů a dále možnost správného zvolení léčebné strategie, monitoraci odpovědi na léčbu a také vývoje onemocnění v čase. Na rozdíl od široce rozšířeného dotazníku MIDAS u dospělých migreniků, není u nás dětská verze používána.

Kľúčové slová: migréna, dětský věk, PedMIDAS, MIDAS.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The PedMIDAS – questionnaire for the assessment of pediatric migraine

The PedMIDAS (the Paediatric Migraine Disability Assessment) is a questionnaire which was specifically developed to assess the level of disability due to migraines in children and adolescents. It is analogous to the MIDAS (the Migraine Disability Assessment) tool used in adults. It takes into account the specific aspects of children`s lifestyles and their subjective interpretation of pain and its influence on their life. The PedMIDAS consists, in contrast to questionnaires for adults, of six individual questions and the evaluation thereof also differs from that of MIDAS. The PedMIDAS questionnaire provides the possibility for a simple and valid assessment of the impact of migraine on the quality of life of paediatric patients. There is also an option to select the correct medication, and to monitor the response to treatment and the development of the disorder over time. Unlike the MIDAS questionnaire used in adult migraine patients, the paediatric version is not used in the Czech Republic.

Keywords: migraine, childhood, the PedMIDAS, the MIDAS.