Neurológia pre prax 4/2011

Péče o pacienty s dětskou mozkovou obrnou v dospělosti

doc. MUDr. Jana Süssová, CSc., Mgr. Irena Šáchová

Dětská mozková obrna je stále považovaná za neměnné neurologické onemocnění. Tento článek věnuje pozornost změnám a vývoji problémů, které se objevují u pacientů s DMO v souvislosti s věkem. Sekundární a přidružené problémy, které nalézáme a často jeví progresi, se pokoušíme definovat. Možné intervence a ovlivňování v průběhu času diskutujeme a upozorňujeme na nutnost multidisciplinární péče pro každého jednotlivce s DMO.

Kľúčové slová: dětská mozková obrna, spasticita, stárnutí, ztráta funkčních schopností, osteoartróza, osteoporóza.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Medical care problems in adults with cerebral palsy

Cerebral palsy has always been considered a static condition in the neurological sense. This article addresses the challenges faced by individuals with CP and developmental disability as they age. Secondary and associated condition that occure in the patiens with CP can progress over time. Possible interventions and outcomes over time are discussed in the context of the multidisciplinary team management of the individual with CP.

Keywords: cerebral palsy, spasticity ageing, functional deterioration, osteoarthrosis, osteoporosis.