Neurológia pre prax 4/2016

Patofyziologie, klasifikace a funkční testy u normotenzního hydrocefalu

prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., MUDr. Tomáš Radovnický

Normotenzní hydrocefalus (NPH) je chorobou osob typicky vyššího věku, která se projevuje rozšířením komorového systému mozku, tlakem likvoru ve fyziologických mezích a postupným rozvojem poruchy chůze, demence a inkontinence. Léčbu známe – provedení zkratové operace – ale existují nejasnosti v patofyziologii této nemoci a tím i v optimálním diagnostickém algoritmu. Jedním z hlavních problémů je nedostatečné zachycení nemocných NPH a většina pacientů tak zůstává bez diagnózy a bez adekvátní léčby. Cílem této přehledové práce je na NPH upozornit a shrnout aktuální poznatky v patofyziologii, klasifikaci a diagnostických funkčních testech.

Kľúčové slová: normotenzní hydrocefalus, patofyziologie, klasifikace, funkční testy

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pathophysiology, classification and supplementary tests in normal pressure hydrocephalus

Normal pressure hydrocephalus (NPH) is a disease of an elderly people. It is characterized by ventricular enlargement, normal pressure of the cerebrospinal fluid and progressive onset of gait disturbance, dementia and incontinency. The treatment is known (shunt surgery), but there are still controversies in the pathophysiology, thus in the optimal diagnostic algorithm. One of the crucial problems of NPH is underdiagnosing. The majority of NPH patients is not diagnosed and not treated properly. The aim of this review article is to draw attention to this disease and to summarize current knowledge about the pathophysiology, classification and supplementary tests.

Keywords: normal pressure hydrocephalus, pathophysiology, classification, supplementary tests