Neurológia pre prax 1/2015

Patofyziológia vzniku motorických nežiaducich účinkov dlhodobej dopaminergnej liečby Parkinsonovej choroby

doc. MUDr. Miroslav Brozman, CSc., prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANA, MUDr. Branislav Veselý, MUDr. Gabriel Hajaš, PhD.

Dopaminergná terapia má okrem žiadaných pozitívnych účinkov aj negatíva na organizmus človeka. Hlavné nežiaduce účinky dlhodobej liečby dopaminergnými preparátmi sú motorické fluktuácie, dyskinézy a psychotické prejavy. V článku podávame prehľad patofyziológie vzniku motorických nežiaducich účinkov vplyvom dopaminergnej liečby u pacientov s idiopatickou Parkinsonovou chorobou (PCH).

Kľúčové slová: dyskinézy, motorické fluktuácie, pulzatilná stimulácia, priming, dopamínová denervácia striata, farmakokinetika levodopy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Patophysiology of motor adverse event of long term treatment of Parkinson’s disease with dopaminergic medication

Treatment of Parkinson’s disease with dopaminergic preparation has besides the positive effects on the course of the disease many side effects. The most prominent adverse event of long term administration of levodopa and dopamine receptor agonist are motor fluctuation, levodopa induced dyskinesias and psychotic side effects. Authors in the article describe the patophysiology of motor fluctuation and levodopa induced dyskinesias in the patients with Parkinson’s disease treated by dopaminergic medication.

Keywords: dyskinesias, motor fluctuation, priming, pulsative stimulation dopamine denervation, pharmacokinetics of levodopa.