Neurológia pre prax 2/2002

Patofyziológia epilepsie

MUDr. Vladimír Donáth, Ph.D.

Epilepsiu klinicky definujú opakované záchvaty, ktoré sú produkované paroxyzmálnymi neuronálnymi výbojmi. Väčšina výskumov o patofyziológii epilepsie vychádza z experimentov na zvieratách. Podľa súčasných predstáv sa záchvatová aktivita odohráva na rôznych úrovniach. Základné záchvatové úrovne sú: inhibičné neurotransmiterové systémy a excitačné neurotransmiterové systémy. Oba tieto systémy sú fyziologicky v rovnováhe. Závažné porušenie rovnováhy medzi excitačnými neurotransmiterovými a inhibičnými neurotransmiterovými systémami, či v zmysle zníženia inhibície, alebo zvýšenia excitácie, môže mať za následok epileptický záchvat. Popri týchto mechanizmoch spolupracujú napäťovo závislé iónové kanály. Existujú významné dôkazy, že sa zúčastňujú na generácii záchvatov.

Kľúčové slová: epilepsia, modely epilepsie, kindling, GABA, ihibičné neurotransmitery, excitačné neurotransmitery, napäťovo závislé kanály, hyperexcitabilita, synchronizácia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť