Neurológia pre prax 3/2012

Parkinsonské syndromy – MSA a PSP jako charakterističtí zástupci

MUDr. Pavel Ressner, Ph.D., MUDr. Petra Bártová, Ph.D.

Parkinsonské syndromy tvoří rozsáhlou a pestrou skupinu onemocnění. Klasifikace těchto onemocnění prochází rychlým vývojem a díky vývoji zejména na poli molekulární genetiky budeme možná v budoucnu schopni rozlišit nové nozologické jednotky. Atypické parkinsonské syndromy lze rozdělit na synukleinopatie a tauopatie a ostatní heredodegenerativní onemocnění. Nejcharakterističtější zástupci parkinsonských syndromů jsou nadále multisystémová atrofie (MSA) a progresivní supranukleární paralýza (PSP), kde PSP je zástupce tauopatií a MSA synukleinopatií. V následujícím textu podáváme souhrnnou informaci o MSA a PSP.

Kľúčové slová: parkinsonské syndromy, mnohotná systémová atrofie, progresivní supranukleární paralýza.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Parkinsonian syndromes: MSA and PSP as characteristic examples

Parkinsonian syndromes are a large and heterogeneous group of diseases. The classification of these diseases has been making a rapid progress and, due to advances in the field of molecular genetics in particular, it may be possible to distinguish new nosological entities in the future. Atypical parkinsonian syndromes can be divided into synucleinopathies and tauopathies, and other heredodegenerative diseases. Parkinsonian syndromes are most characteristically represented by multiple system atrophy (MSA) and progressive supranuclear palsy (PSP), with PSP being a type of tauopathy and MSA that of synucleinopathy. The present article provides general information on MSA and PSP.

Keywords: Parkinsonian syndromes, multiple system atrophy, progressive supranuclear palsy.