Neurológia pre prax 4/2004

Paměť a její poruchy

MUDr. Robert Rusina

Článek podává přehled o jednotlivých formách paměti, jejích anatomických korelátech a přibližuje některé nejčastější poruchy paměti. V textu je diskutováno rozdělení paměti na krátkodobou i dlouhodobou, je pojednáváno o paměti explicitní a implicitní, pozornost je věnována epizodické, sémantické i procedurální paměti a primingu. Zvláštní zřetel je věnován klíčové funkci hippokampálních struktur.

Kľúčové slová: paměť, hippocampus, amnézie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť