Neurológia pre prax 1/2010

Paliativní péče v dětské neurologii

MUDr. Josef Kraus, CSc.

Cílem paliativní péče je poskytovat úlevu nebo zmírnit obtíže a podpořit nejlepší možnou kvalitu života bez zřetele na stav nemoci. V pediatrické péči má složku biologickou, psychosociální, spirituální, plánu péče a praktických řešení. Přitom nejdůležitější je vzájemná komunikace o nemoci i možnostech. Kromě stránky psychosociální je značně významný i individuální přístup. Pojem paliativní péče má jiný význam pro dítě, pro rodiče i pro pečovatele. Někdy je to léčba bolesti a symptomů, jindy např. duševní aspekt. Společná je však potřeba udržení naděje i ve zdánlivě beznadějných situacích. S paliativní péčí souvisí i otázky etické a ekonomické.

Kľúčové slová: paliativní péče, nervové příznaky, léčba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Palliative care in paediatric neurology

The goal of palliative care is to provide relief or alleviate symptoms and support the best possible quality of life regardless of the disease status. In paediatric care, it includes the following components: biological, psychosocial, spiritual, treatment plan and practical solutions. The most important part is a mutual communication about the disease as well as options. In addition to the psychosocial aspect, an individual approach is of major importance. The term palliative care has different meanings for the child, parents or carers. Sometimes it means management of pain and symptoms; at other times it is a spiritual aspect, for instance. What is shared, however, is the need to keep some hope even in seemingly hopeless situations. Also related to palliative care are ethical and economic issues.

Keywords: palliative care, nervous symptoms, treatment.