Neurológia pre prax 1/2010

Paliativní péče o pacienty s Parkinsonovou nemocí

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

Parkinsonova nemoc je relativně běžným neurodegenerativním onemocněním, jehož prevalence se ve věkové skupině nad 65 let věku uvádí kolem 1 %. Moderní farmakoterapie a hluboká mozková stimulace poskytuje pacientům s PN významné zlepšení jejich příznaků, jako jsou třes, rigidita a bradykineze, prodlužuje jejich život a zlepšuje celkovou pohyblivost pacientů. Ovšem ve středních a pokročilých stadiích Parkinsonovy nemoci se účinnost podávané léčby snižuje a motorické příznaky se hůře kompenzují. Do popředí se dostávají příznaky nemotorické, které zasluhují větší pozornost ošetřujících lékařů, už kvůli významnému vlivu na kvalitu života, zvýšeným nárokům finančním a nárokům na ošetřovatelskou péči. Koncept paliativní péče u pacientů s PN vychází z aktuálního klinického stavu pacienta a daných potřeb pro zajištění jeho kvalitního života.

Kľúčové slová: Parkinsonova nemoc, paliativní péče, koncept péče.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Palliative care in patients with Parkinson's disease

Parkinson‘s disease is a chronic, progressive neurological disease with prevalence of 1 % in the population over 65 years. The modern success of pharmacology and deep-brain % of the populatstimulation surgery to treat the motor symptoms of tremor, rigidity, and bradykinesia provide PD patients with longer lives and increased motor functioning. However, in the moderate and advanced stages of disease, the therapeutic benefits of pharmacology diminish and motor symptoms are more complicated to treat. The nonmotor symptoms of Parkinson´s disease receive little attention in clinical settings, although they can lead to disability and caregiver burden. The concept of paliative care accepts the actual clinical disability of the patient and his needs for everyday life.

Keywords: Parkinson´s disease, paliative treatment, concept of care.