Neurológia pre prax 5/2015

Osteoporóza a vertebrogénna bolesť

doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD., MUDr. Daniel Čierny, PhD., MUDr. Kristína Brázdilová, PhD., prof. MUDr. Juraj Payer, CSc., FRCP

ertebrogénne bolesti sú jednými z najčastejších ťažkostí, ktoré vo väčšej či menšej miere postihnú každého človeka. Sú častým dôvodom návštev i v ambulancii reumatológa, i keď ich charakter a klinický obraz sa mení podľa typu ochorenia. Autori v práci podávajú prehľad problematiky z hľadiska reumatológa so zameraním na bolesti súvisiace s osteoporózou, ako i možnosti diagnostiky a diferenciálnej diagnostiky

Kľúčové slová: bolesti chrbta, osteoporóza, kompresívne fraktúry.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Osteoporosis and vertebrogenic pain syndrome

Vertebrogenic pain syndrome is one of the most common disorders that to a greater or lesser extent affect every human being. It is often the reason for the visit to the clinic of a rheumatologist. The character and the clinical picture vary according to the type of the disease. The authors present a review of the issues with regard to the rheumatologist, focusing on the osteoporosis-related pain, as well as possibilities for diagnostics and differential diagnosis.

Keywords: vertebrogenic pain, osteoporosis, compression fractures.