Neurológia pre prax 4/2021

Oportunní infekce centrálního nervového systému u osob infikovaných lidským virem imunodeficience

doc. MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc.

Postižení nervového systému se může objevit prakticky kdykoli v průběhu infekce lidským virem imunodeficience (HIV). Onemocnění mohou být primární – způsobená přímo HIV – nebo sekundární – infekce vyvolané různými mikroorganismy nebo nádory. Jak se prohlubuje buněčný imunodeficit, vytváří se podmínky pro vznik oportunních infekcí. Ty zahrnují zejména tři typické diagnózy: toxoplazmovou encefalitidu, kryptokokovou meningitidu a progresivní multifokální leukoencefalopatii (PML). Antiretrovirová terapie (ART) významně změnila výskyt nervových komplikací, oportunních infekcí ubylo, primární mozkový lymfom je dnes vzácný, nicméně i při nastavení účinného režimu lze prokázat u řady pacientů alespoň minimální známky neurokognitivní poruchy.

Kľúčové slová: infekce lidským virem imunodeficience (HIV), neurokognitivní porucha asociovaná s infekcí HIV, oportunní infekce, mozková toxoplazmóza, progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML), kryptokoková meningitida

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Opportunistic infections of the central nervous system in human immunodeficiency virus-(HIV-) infected individuals

Impairment of the nervous system may occur practically anytime during of human immunodeficiency virus (HIV)-infection. Diseases may be either primary – caused directly by HIV – or secondary – infections caused by various microorganisms or neoplasms. With worsening of cellular immunodeficiency, conditions for opportunistic infections arise. The opportunistic infections include particularly three typical diagnoses: toxoplasmic encephalitis, cryptococcus meningitis, and progressive multifocal leukoencephalopathy (PML). Antiretroviral therapy (ART) has changed significantly incidence of CNS complications, opportunistic infections occur less frequently, primary cerebral lymphoma is rare nowadays. Nevertheless, after starting of an efficient regimen, at least minimal signs of neurocognitive disorder can be found in many patients.

Keywords: HIV (human immunodeficiency virus) infection, HIV-associated neurocognitive disorders (HAND), opportunistic infection, brain toxoplasmosis, progressive multifocal leukoencephalopathy (PML), Cryptococcus meningitis