Neurológia pre prax 5/2004

Opioidy v léčbě neuropatické bolesti

prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc., MUDr. Jan Lejčko

Nociceptivní bolest, která je způsobena iritací volných nervových zakončení, je obecně považována za opioid-senzitivní. Naproti tomu neuropatická bolest, podmíněná poškozením a dysfunkcí nervového systému, bývala až doposud tradičně označována jako opioid-insenzitivní. Parciální efekt opioidů u neuropatické bolesti byl vysvětlován především ovlivněním její afektivní komponenty. Některé studie však poukázaly na vlastní intrinzickou aktivitu opioidů u neuropatické bolesti. Zdá se, že aby se mohl uplatnit analgetický účinek opioidů i u neuropatické bolesti, je nutno dosáhnout jejich vyšší koncentrace v séru, než je koncentrace opioidu potřebná k navození analgezie u typické nociceptivní bolesti. Dosažení této efektivní analgetické koncentrace však u některých nemocných blokují výrazné vedlejší účinky. K ověření opioid-senzitivity je možno využít např. i. v. fentanylový test. Výpovědní hodnota této zkoušky není ale zcela spolehlivá. Výsledky dosavadních klinických studií nedaly sice doposud jednoznačnou odpověď na otázku efektivity opioidů u neuropatické bolesti, ale dle některých prací, vykazují opioidy zejména u periferních bolestivých neuropatií u některých nemocných zřetelný analgetický účinek. Reálná klinická situace je mnohem složitější než poměry v průběhu klinické studie. Doposud není znám žádný specifický faktor, jenž by jednoznačně signalizoval, budou-li opioidy u neuropatické bolesti analgeticky účinné. Jedinou spolehlivou metodou, která dá odpověď na toto dilema, je provedení terapeutické zkoušky.

Kľúčové slová: opioid senzitivita, léčebná odezva na opioidy, účinnost léčby, „závislost“ na opioidech.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť