Neurológia pre prax 4/2022

Okrelizumab již od první ataky roztroušené sklerózy – milník v úhradových kritériích

MUDr. Dominika Šťastná, MUDr. Ingrid Menkyová, doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D.

Při zahájení intenzivní léčby před uzavřením zánětu za hematoencefalickou bariérou je potenciál ovlivnění roztroušené sklerózy největší. Časné nasazení vysoce účinné terapie se tak jeví u většiny pacientů nejlepší terapeutickou strategií, a díky změně úhradových kritérií je možno ji volit již i v České republice. U minoritní skupiny pacientů s mírnou formou nemoci však není důvod podstupovat bezpečnostní riziko a vhodnou volbou je strategie eskalační. Volit lze na základě prognostických markerů, ty ale nefungují stoprocentně a cenou za nedostatečně intenzivní léčbu je nevratné poškození nervových struktur. Klíčová je proto monitorace a přehodnocování strategie s ohledem na její efektivitu i nežádoucí účinky.

Kľúčové slová: roztroušená skleróza, okrelizumab, vysoce účinná terapie, eskalační terapie, NEDA (No Evidence of Disease Activity), magnetická rezonance, prognostické markery, úhradová kritéria, monitorace, etiopatogeneze

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Neurológia pre prax. Objednať časopis

Ocrelizumab since the first multiple sclerosis attack – a milestone in reimbursement criteria

When intensive treatment is initiated before the inflammation behind the blood-brain barrier is closed, the potential to affect multiple sclerosis is the greatest. Thus, early initiation of high efficacy therapy appears to be the best therapeutic strategy for most patients, and thanks to the change in reimbursement criteria, this strategy can be chosen in the Czech Republic too. However, in a minority of patients with mild forms of the disease, there is no reason to take a safety risk and the appropriate choice is an escalation strategy. The choice can be made based on prognostic markers, but these are not perfect and the price for insufficiently intensive treatment is irreversible damage to nerve structures. Therefore, monitoring and re-evaluation of the strategy regarding its effectiveness and adverse effects is the key.

Keywords: multiple sclerosis, ocrelizumab, high efficacy therapy, escalation therapy, NEDA (No Evidence of Disease Activity), magnetic resonance imaging, prognostic markers, reimbursement criteria, monitoring, etiopathogenesis