Neurológia pre prax 3/2020

Ocrelizumab účinně tlumí poškozující zánět u nemocných s roztroušenou sklerózou mozkomíšní a neovlivňuje významně protektivní imunitu

prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.

Roztroušená skleróza mozkomíšní (RS) je imunopatologická neurodegenerativní nemoc, v jejíž patofyziologii byla až donedávna zdůrazňována klíčová úloha abnormálně polarizovaných subsetů Th1 a Th17 T lymfocytů. B lymfocytární systém nebyl v RS považován za podstatnou složku poškozujícího zánětu. Nyní je experimentálně doloženo a potvrzeno výsledky klinických studií, že B lymfocyty jsou naopak velmi podstatnou součástí imunopatogeneze RS. Biologika, která cílí na molekulu CD20, specificky vyjádřenou na zralých B lymfocytech, prokázala vynikající účinnost v léčbě RS. Výhodou této léčby je její dobrý bezpečnostní profil. Protektivní složky imunity jsou terapií antiCD20 ovlivněny minimálně a je zachována nejen tvorba ochranných protilátek, ale i obnova B lymfocytárního systému. Terapie antiCD20 ocrelizumabem, který je schválen pro léčbu RS, vede k měřitelnému snížení počtu B lymfocytů v periferní krvi, kterého lze využít jako zprostředkovaný biomarker účinnosti. V klinické praxi jsou hledány další laboratorní parametry, které by mohly být využity jak pro zhodnocení účinku terapie ocrelizumabem, tak pro identifikaci rizikových situací.

Kľúčové slová: roztroušená skleróza, B lymfocyty, molekula CD20, biologická terapie, ocrelizumab, počet B lymfocytů, účinnost, bezpečnost

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Ocrelizumab is dampening the harm inflammation in patients with multiple sclerosis with little impact on protective immunity

Multiple sclerosis (MS) is immunopathological neurodegenerative disease in which the key role was up to recently gained to the abnormaly polarized Th1 and Th17 subsets of T cells. The participation of B cell system has been for long time almost neglected. Recently, it has been evidenced both experimentally and clinically that B cells are an integral part of the immunopathogenesis of MS. Biological therapy targeting the molecule CD20 specifically expressed on mature B cells clearly demonstrated that this previous assumption was wrong as an excellent clinical response is achieved by this therapy with favourite safety profile. Protective components of immunity, such as production of antibodies and renewal of B cells are preserved. Administration of antiCD20 ocrelizumab is followed by significant decrease in the number of peripheral blood B cells. The drop in B cell count in blood serves as a surrogate biomarker of clinical efficacy of ocrelizumab therapy of MS.

Keywords: multiple sclerosis, B cells, molecule CD20, biological therapy, ocrelizumab, B cells count, efficacy, safety