Neurológia pre prax 5/2021

Ocrelizumab – klinické hodnocení a progrese nemoci, 6,5letá data

MUDr. Eva Recmanová

Léčba roztroušené sklerózy prodělává v posledních letech velký pokrok. S příchodem nových léčiv se nám rozšiřují terapeutické možnosti. Terapeutickým cílem zůstává stabilita choroby, která je v klinické praxi monitorována sledováním příznaků ataky nebo progrese onemocnění. Článek se zabývá novými daty týkajícími se klinické aktivity a ovlivnění progrese onemocnění u pacientů léč ených ocrelizumabem.

Kľúčové slová: roztroušená skleróza, ocrelizumab, ARR, CDP

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Neurológia pre prax. Objednať časopis

Ocrelizumab – clinical evaluation and disease progression – 6,5 years data

The treatment of multiple sclerosis has undergone great progress in recent years. With the advent of new drugs, our therapeutic possibilities are expanding. The therapeutic goal remains the stability of the disease, which is monitored in clinical practice by controlling the signs of attack or disease progression. This article discusses new data on clinical activity and effects on disease progression in patients treated with ocrelizumab.

Keywords: multiple sclerosis, ocrelizumab, ARR, CDP